Registrácia na BKT Summit 2022
fyzická účasť

Registrace byla ukončena.

Registračný formulár – fyzická účasť